HUURVOORWAARDEN
 • Onze springkastelen dienen steeds te worden gesuperviseerd door de huurder, hij moet ook waken over de hem toevertrouwde materialen.
 • Er dient een volwassene permanent controle te houden tijdens het gebruik van het springkasteel. Kinderen zijn zich immers niet steeds bewust van gevaar.
 • Het springkasteel mag eens opgeblazen, niet meer verplaatst worden.
 • De blaasinstallatie mag in geen enkel geval overdekt worden
 • Het springkasteel mag niet betreden worden met schoeisel.
 • Er mag niet gegeten of gedronken worden in het springkasteel.
 • Er mogen geen voorwerpen mee in het springkasteel genomen worden(zeker geen scherpe     voorwerpen)
 • De verhuurder is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
 • Het is verboden om aan de muren of aan de dwarsbalken te hangen of deze te beklimmen.
 • Bij regen blijft het springkasteel heel de tijd opgeblazen.!!!
 • Bij zware storm zal de huurder zelf optreden om het springkasteel af te laten, hierbij zal hij de elektriciteitsvoorziening afsluiten en de 4 hoeken naar binnen plooien, de bodem in drie plooien en oprollen, dit is de enige voorwaarde om het springkasteel af te laten!!
 • De huurder staat zelf in om overtredingen vast te stellen ivm schoeisel of eten. Hij staat in voor de bewaking en bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode.
 • De huurder zal de aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het springkasteel en/of onderdelen hiervan de kosten voor vervanging of reparatie op zich nemen.
 • Er dient minstens één persoon aanwezig te zijn bij levering en afhaling.
 • De huurder zal elektriciteit voorzien van 220 volt door middel van een verlengsnoer die tot aan de achterkant van het springkasteel reikt.
 • het springkasteel wordt indien mogelijk altijd op gras geplaatst of op een zachte bodem aangezien anders het springkasteel niet op een veilige manier kan worden verankerd.
 • De buis die dienst doet als luchttoevoer tot het springkasteel dient steeds gestrekt te liggen.
 • Bij levering en voor grote springkastelen wordt er de hulp gevraagd van minimaal 1 persoon.
 • Onze springkastelen dienen contant betaald te worden bij levering.
 • Het gehuurde materiaal blijft ten allen tijde eigendom van de verhuurder
 • Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van het factuur is een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 15 % van het bedrag van de onbetaald gebleven factuur, zulks van rechtswege en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling noodzakelijk is.


HOME | PRIJSLIJST | FOTOS | HUURVOORWAARDEN | CONTACT | VRAGEN
Copyright ©2015